Tööturu rakendus sai uued näitajad

Uudis
Postitatud 11. juuni 2024, 15.47

Tööturu rakendus, mis annab selge ülevaate tööturu olukorrast ja muutustest, sai sel kevadel täiendatud uute näitajatega. Uuenenud rakendus annab võimaluse Eesti tööjõu-uuringu andmeid veelgi paindlikumalt analüüsida ja vaadata, milliseid muutused tööhõive, töötuse, mitteaktiivsuse ja haridusvaldkonna näitajates toimunud on.

Sellest kevadest lisandus  rakendusse mitu uut näitajat ja tausttunnust, mis lubab Eesti tööturu olukorda vaadelda uue nurga alt. Lisandus valdkond hoolduskoormus, kus on näitajad inimeste kohta, kes mõne pereliikme eest hoolitsevad. Uus on ka info kõrvaltöö tegemise ja viimase aasta jooksul formaal- ja mitteformaalõppes osalemise kohta. 

Rakenduse andmestik sai täiendatud 75-89-aastaste vanuserühmaga, seega on varasema 15-74 asemel nüüd paljusid andmeid võimalik kuvada ka 15-89-aastaste kohta. Rakendust kasutades palume tähele panna, et 75-89-aastaste kohta on andmed alates 2021. aastast, mistõttu isikute arv näitajates 2021. aastast alates nende arvelt kasvab.


5 head põhjust, miks kasutada tööturu rakendust otsuste tegemisel

  1. Rakendus võimaldab visualiseerida andmebaasist leitavat infot. Analüüsi tulemused kuvatakse kasutajale joonisena ning neid saab alla laadida andmetabelina. Nii saab paari liigutusega kuvada tulp- või joondiagrammi näiteks tööhõive määra muutumise kohta viimase viie aasta jooksul töövõime või laste olemasolu tunnuse järgi. Selleks tuleb tööhõive valdkonna alt valida näitajaks tööhõive määr, kohandada vaikimisi pakutavat ajaperioodi ja vanusevahemikku vastavalt soovile ning valida tausttunnuseks vähenenud töövõime või laste olemasolu.  
  2. Rakenduses on võimalik kasutada tausttunnuseid, seda kas ühe- või mitmekaupa, ning seeläbi teatud rühmade kohta veelgi detailsemat infot saada.
  3. Tööturu rakendus on tõhus tööriist poliitikaloojatele andmepõhiste otsuste tegemiseks ja poliitika kujundamiseks.
  4. Rakendusest leiab kasulikku teavet nii alustav ettevõtja kui ka juba tegutseva ettevõtte juht, kel oma äri edendamiseks on oluline teada, milline olukord tööturul valitseb.
  5. Rakendus on heaks abiliseks üliõpilastele, analüütikutele, ametnikele, ajakirjanikele ja kõigile teistele andmehuvilistele, kes vajavad töös või õpingutes sisendandmeid detailsemalt või teistsugustes lõigetes, kui tavapärane statistika andmebaas seda võimaldab.

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)


Foto: Shutterstock