Põlevkivist elektri tootmine kasvas eelmisel aastal

Uudis
Postitatud 13. september 2023, 8.57

Statistikaameti andmetel tootsid elektrijaamad 2022. aastal 8910 gigavatt-tundi (GWh) elektrit ja 5074 GWh soojust. Elektritoodang kasvas võrreldes eelmise aastaga 21% ja soojuse toodang 8%.

Statistikaameti juhtivanalüütik Helle Truutsi sõnul kasvas põlevkivist toodetud elektri kogus aastaga 42%, moodustades üle poole (57%) kogu toodetud elektrist. 2021. aastal moodustas põlevkivist toodetud elekter 49% kogu toodetud elektrist. Ka põlevkivigaasist toodetud elektri kogus kasvas 14%.

„Teistest kütustest toodeti vähem elektrit kui varasemal aastal. Maailmas toimuv mõjutas mullu tugevalt kütuste hindu, mis omakorda avaldasid mõju energia tootmiseks tarvitatavate kütuste osakaalule. Aastal 2022 tõusid enamike kütuste maksumused,“ lausus Truuts.

16% elektrist toodeti koostootmisprotsessis, mis võimaldab kasutada kütust säästlikumalt. Koostootmisjaamades toodetakse elektrit ja soojust erinevatest kütustest, kõige suurema panuse energia tootmisel mõõdetuna teradžaulides andis puitkütus. Koostootmisjaamades toodeti elektrienergiat 1394 GWh ja soojusenergiat 4382 GWh.

Taastuvatest allikatest toodetud elektri kogus jäi 2021. aasta tasemele ja moodustas 33% elektri kogutoodangust. Üle poole (52%) taastuvenergiast saadi puidust. Nii tuuleenergiast kui ka puitkütusest saadud elektri kogus kahanes aastases võrdluses ligi 10%. Suurima kasvu (68%)  taastuvenergias tegi päikeseenergia, moodustades eelmisel aastal toodetud taastuvenergiast 20%.

Elektri tootmine, 2020–2022

Vaata lähemalt energeetika valdkonnalehelt.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9181
press [at] stat.ee