Selgusid andmeloo ja infograafika konkursi „Andmepärl 2024“ võitjad

Uudis
Postitatud 16. aprill 2024, 11.38

Selle aasta konkursi „Andmepärl 2024“ parima andmeloo tiitli võitis Eesti Rahvusraamatukogu (RaRa) digilabori andmelugude sari. Parima infograafika tunnustuse pälvis Keskkonnaagentuuri pakendijäätmete statistika.

Parima andmeloo võitjad on RaRa digilabori tiimi liikmed Krister Kruusmaa, Peeter Tinits ja Laura Nemvalts andmelugude sarjaga, mis annab suurepärase võimaluse tutvuda meie kultuuripärandiga läbi andmete. Konkursi žürii esimehe, statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabuski sõnul näitab RaRa võidutöö, kui huvitavaid lugusid võivad andmetabelites olevad andmed jutustada. Või veel enamgi – inimesed saavad sõnamitmike loendaja rakenduse abil ise lugusid jutustama hakata.

Rahvusraamatukogu digilabori eesmärk on näidata, et suurandmed ja tehisintellekt ei ole kaugeltki vaid tehnoloogiaettevõtete pärusmaa. „Andmete kaudu on võimalik heita täiesti uus pilk kultuurile, keelele ja ajaloole – seda kutsutakse digihumanitaariaks või kultuurianalüütikaks. Oma andmelugudes tutvustame sellise lähenemise võimalusi ning kutsume kõiki huvilisi osa saama nii rahvusraamatukogus kui ka teistes mäluasutustes peituva digitaalse kultuuripärandi väärtusest,“ selgitas parima andmeloo üks võitjatest Krister Kruusmaa.

Parima infograafika auhinna saab Liis Rohtmets Keskkonnaagentuurist, kelle koostatud pakendijäätmete statistika näitab, kui palju ja milliseid pakendijäätmeid on Eestis viimase 20 aasta jooksul tekkinud ja kui palju neist on ringlusesse võetud. „Antud teemaleht sai loodud keskkonnaportaali, et tutvustada pakendijäätmete statistikat ja selle kaudu anda inimestele ülevaade pakendijäätmete ning ringlussevõtu sihtarvude täitmise osas,“ ütles võitja Liis Rohtmets.

Žürii esimehe sõnul pole tänapäeval pole palju teemasid, mis ühiskonna jaoks olulisem oleks kui keskkonnakaitse. „Jäätmemajandus on üks võimalus, kus iga inimene saab keskkonnakaitsesse otseselt panustada. Seepärast on väga tänuväärne, et Keskkonnaagentuur on pakendijäätmeid puudutavad andmed nii lihtsal viisil kasutatavaks teinud ja seda juba alates 2004. aasta andmetest,“ sõnas Paabusk.

Selle aasta konkursile laekus eriilmelisi töid mõlemasse kategooriasse väga põnevatest valdkondadest, alates mullaseirest, salasuhkrust ja automaksust kuni suurepärase ja asjakohase bussiliinide ümberkorralduse töövahendini. „Andmed on varandus, ent andmete tõeline väärtus tuleb esile alles siis, kui neid oskuslikult ühiskonna hüvanguks tööle panna. Rõõm on tõdeda, et konkursile esitati mitmeid töid, kus keerulised teemad ja andmed olid andmeloona või infograafikana lihtsaks ja hoomatavaks räägitud. See julgustab loodetavasti teisigi otsa vaatama enda kasutuses olevatele andmetele mõttega, kas need võiksid huvi pakkuda laiemale avalikkusele ning milliseid lugusid nende abil jutustada saaks,“ lisas Paabusk.

Konkursi võitjad selgusid rahvahääletuse ja žüriiliikmete hinnete koondtulemuste põhjal. Parimat andmelugu aitasid välja selgitada OÜ Marduk Technologies andmeteadlane ja andmeteaduse õppejõud Indrek Seppo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi ja andmeteaduse õppetooli juhataja Jaak Vilo, Tallinna Tehnikaülikooli professor, 2020. a konkursi võitja andmeloo kategoorias Anu Masso, Tartu Ülikooli Eesti geograafia kaasprofessor, Andmepärl 2023. konkursi võitja Taavi Pae ja statistikaameti eksperimentaalstatistika tiimi tiimijuht Marre Karu.

Infograafikat hindasid agentuuri Tank loovjuht ja partner Joel Volkov, ASi Delfi Meedia ajalehtede kujundusjuht Ivar Kuldver, Geenius Meedia disainer, infograafika kujundaja Ahto Meri, statistikaameti rahvastiku ja hariduse tiimi tiimijuht Terje Trasberg ning Eesti Tarbekunsti- ja Disanimuuseumi kuraator Sandra Nuut. Žürii tööd juhtis statistikaameti peadirektori asetäitja Kaido Paabusk.

Mõlema kategooria võitjad saavad auhinnaks kunstnik Ann Pajuväli loodud andmemaailma kujutava graafilise lehe ja elektroonikapoe 1000-eurose kinkekaardi. Tutvu „Andmepärl 2024“ parimate lugude ja võidutöödega.

Konkursi „Andmepärl“ algatas statistikaamet 2021. aastal oma 100. sünnipäeva puhul, et propageerida andmete kasutamist ja mõtestamist ning parandada ühiskonna andmekirjaoskust. Põneva kohtumiseni konkursil „Andmepärl 2025“!  

 

Täpsem teave:

Heidi Kukk
meediasuhete juht
statistika levi osakond
statistikaamet
tel 625 9181
press [at] stat.ee