Tööstustoodang kasvas mäetööstuses ja energeetikas, kahanes töötlevas tööstuses

Uudis
Postitatud 8. aprill 2024, 8.00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted 2024. aasta veebruaris püsivhindades 5,7% vähem toodangut kui aasta varem samas kuus. Tööstustoodang kasvas mäetööstuses 19,3% ja energeetikas 2,6%, töötlevas tööstuses aga kahanes 7%.

Statistikaameti juhtivanalüütiku Helle Bunderi sõnul suurenes veebruaris tööstustoodangu maht1 pisut rohkem kui kolmandikus töötleva tööstuse tegevusalades. „Suurema osatähtsusega tegevusaladest kasvas veebruaris keemiatoodete tootmine (2,9%), metalltoodete tootmine (0,9%), kummi- ja plasttoodete tootmine (0,8%) ning masinate ja seadmete remont ning paigaldus (26,8%),“ selgitas Bunder.

Pea samale tasemele jäi ehitusmaterjalide tootmine, kahanedes vaid 0,5%, ning väike langus oli täheldatav ka toiduainete tootmises (1%).

Olulisematest töötleva tööstuse tegevusaladest vähenes veebruaris puidutöötlemine (16,9%), elektriseadmete (5,6%) ning arvutite ja elektroonikaseadmete tootmine (10,4%).

Kogu töötleva tööstuse toodangust müüdi 2024. aasta veebruaris 66,1% välisturule.

Võrreldes 2023. aasta veebruariga kahanes töötlevas tööstuses tööstustoodangu müük2 selle aasta veebruaris jooksevhindades 9,2% (kalendaarselt korrigeeritud andmetel). Toodangu müük siseturule vähenes 10,6% ning müük ekspordiks 8,4%.

Töötleva tööstuse tööstustoodangu mahu muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)


Sesoonselt korrigeeritud andmete alusel toodeti veebruaris võrreldes jaanuariga tööstuses 1% ja töötlevas tööstuses 2,1% rohkem toodangut.

Energeetika valdkonnas kahanes veebruaris elektri tootmine koguseliselt (MWh) 8,6%, kuid soojuse tootmine kasvas 9,1%.
 

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2014 – veebruar 2024 (2021 = 100)


1Tööstustoodangu mahuindeks – indeks, mis näitab toodetud tööstustoodangu mahu muutust püsivhindades võrreldes baasperioodiga. Toodangu arvutamiseks püsivhindadesse kasutatakse tootjahinnaindeksit.

2 Tööstustoodangu müügiindeks – indeks, mis näitab müüdud tööstustoodangu maksumuse muutust jooksevhindades võrreldes baasperioodiga.
 

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.
 

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.
Detailsemad andmed on avaldatud
statistika andmebaasis.

 

Statistikaameti andmete ja graafikute kasutamisel palume viidata allikale.
 

Täpsem teave:

Kai Kaljumäe
kommunikatsioonipartner
statistika levi osakond
statistikaamet
tel +372 625 9184

press [at] stat.ee (press[at]stat[dot]ee)

Foto: Shutterstock