Tööstustoodangu kasvu aeglustumine jätkus ka mais

Uudis
Postitatud 4. juuli 2022 8:00

Statistikaameti andmetel tootsid tööstusettevõtted mais püsivhindades 4,8% rohkem toodangut kui 2021. aasta samas kuus. Toodang suurenes kõigis kolmes sektoris: töötlevas tööstuses 2,2%, energeetikas 34,2% ning mäetööstuses 25,5%.

Statistikaameti analüütik Helle Bunderi sõnul oli mais sarnaselt aprillile märgata kasvu pidurdumist töötlevas tööstuses. „Küll aga kasvas mäetööstus tänu turbatööstusele ja energeetika sektor tänu elektrienergia omatoodangu kasvule,“ lisas Bunder.

Kuigi mais kasvas toodangu maht rohkem kui pooltes töötleva tööstuse tegevusalades, on mitmed suurema osatähtsusega tegevusalade mahud jäänud samaks või ka vähenud. Suurematest tööstusharudest kasvasid elektroonikaseadmete (20,0%), elektriseadmete (19,2%) ja mujal liigitamata masinate ja seadmete (19,0%) tootmine. Tööstustoodangu maht jäi pea samale tasemele metalltoodete (0,3%) ning toiduainete (0,8%) tootmises ning vähenes puidutöötlemises (1,6%).

Töötleva tööstuse toodangu mahuindeks ja selle trend, jaanuar 2010 – mai 2022 (2015 = 100)

Töötleva tööstuse toodangust 67,2% müüdi välisturule, ekspordi osatähtsus oli suurim arvutite ja elektroonikaseadmete tootmises. Korrigeerimata andmetel kasvas toodangu müük ekspordiks jooksevhindades võrreldes 2021. aasta maiga 31% ja müük siseturule 27,2%.

Sesoonselt korrigeeritud andmetel vähenesid mai mahud võrreldes aprilliga tööstuses kokku 0,3% ning töötlevas tööstuses 2,2%.

Energeetika valdkonnas suurenes elektri tootmine koguseliselt (MWh) võrreldes 2021. aasta maiga 88,4%, soojuse tootmine aga vähenes 3,2%.

Tööstustoodangu mahuindeksi muutus võrreldes eelmise aasta vastava kuuga (tööpäevade arvuga korrigeeritud)

Tööstus on suurim majandussektor ja majanduskasvu oluline vedaja. Tööstustoodangu indeks hõlmab kolme valdkonna ehk mäetööstuse, energeetika ja töötleva tööstuse majandusnäitajaid.

Tööstustoodangu indeksi koostamiseks kogub ja analüüsib statistikaamet andmeid majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellimusel, et saada aru, kuidas läheb Eesti majandusel.

Infot erinevate tööstuse valdkondade kohta leiab ettevõtluse juhtimislaualt.

Vaata ka tööstuse valdkonnalehte.

Detailsemad andmed on avaldatud statistika andmebaasis.

 

Täpsem teave:

Helen Maria Raadik
meediasuhete juht

statistika levi osakond
statistikaamet
tel
+372 625 9191

Foto: Shutterstock