Elamistingimused 2021

Statistikatöö nimetus
Elamistingimused
Statistikatöö kood
40205
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkonna eluruumide olemasolu ja seisukorra ning eluruumidega seotud probleemide kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1177/2003, 16. juuni 2003, tulu ja elutingimusi käsitleva ühenduse statistika (EU-SILC) kohta
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021