Piirkondlik areng 2021

Statistikatöö nimetus
Piirkondlik areng
Statistikatöö kood
50101
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda Eesti piirkondlikku arengut kavandada võimaldavat statistilist teavet Eesti piirkondade kohta, koordineerida ja arendada piirkondliku statistika tegemist Eestis, suhelda piirkondliku statistika tarbijatega (täpsustada ja täita piirkondliku statistika tarbijate vajadusi ja leida neile lahendusi, selgitada riikliku statistika tegemise võimalusi). Samuti on eesmärk parandada Eesti ühiskonna statistilist kirjaoskust ning teha riiklikku piirkondlikku statistikat valdkondades, mida teised piirkondliku statistika tegijad ei kata.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu Statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021