Sotsiaalkaitsekulutused 2021

Statistikatöö nimetus
Sotsiaalkaitsekulutused
Statistikatöö kood
40509
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on saada Euroopa riikidega võrreldavaid andmeid sotsiaalhüvitiste ja nende rahastamise kohta. Sotsiaalse kaitse kulutuste arvepidamisel kasutatakse Eurostatis välja töötatud Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi ESSPROS.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Komisjoni määrus (EÜ) nr 10/2008, 8. jaanuar 2008, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta seoses ESSPROSi põhisüsteemi ning pensionisaajate moodulit käsitlevate andmete üksikasjaliku klassifitseerimise, kasutatavate määratluste ja andmelevi eeskirjade ajakohastamisega, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 458/2007, 25. aprill 2007, Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta (EMPs kohaldatav tekst), Komisjoni määrus (EÜ) nr 1322/2007, 12. november 2007, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 458/2007 Euroopa integreeritud sotsiaalkaitsestatistika süsteemi (ESSPROS) kohta seoses andmete edastamise sobivate vormide, edastatavate tulemuste, ESSPROSi põhisüsteemi kvaliteedihindamise kriteeriumide ning pensionisaajate mooduliga
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021