Kuue aastaga kuusteist korda rohkem päikeseenergiat

Blogi
Postitatud 11. detsember 2020, 11.40 , analüütik Helen Saarmets

Inimesed muudavad oma kodusid aina energiatõhusamaks. Maju renoveeritakse ja soojustatakse ning soetatakse energiasäästlikumaid seadmeid. Viimastel aastatel on senisest veelgi enam ka soojuspumpadesse ja päikesepaneelidesse investeeritud.

Päikeseenergia on keskkonnasõbralik ja puhas taastuvenergia vorm. Päikeseenergial töötavad fotogalvaanilised päikesepaneelid muudavad päikesekiired elektriks räni elektronide abil, kasutades selleks päikese valguse footoneid. Kodumajapidamistes paigaldatakse paneelid päikeseenergia tootmiseks enamasti hoone katusele. Päikesepaneelide abil toodetud elekter on kasutatav kodumajapidamises või müümiseks elektrivõrku.

Kodumajapidamised toodavad nüüdseks 16 korda rohkem päikeseenergiat kui kuus aastat tagasi ja kaheksa korda rohkem kui viie aasta eest. Kui 2014. aastal toodeti kodudes 3,9 teradžauli (TJ) päikeseenergiat, siis eelmiseks aastaks oli toodang tõusnud 65,1 TJ-ni.

Üks teradžaul (TJ) energiat on elektrienergia kogus, mida Eestis tarbivad umbes 83–93 leibkonda kokku ühes aastas. Võrreldes 2014. aastaga, kui päikeseenergia toodang kattis ligikaudu 363 leibkonna aastase elektrivajaduse, sai möödunud aastal kaetud juba 5394 leibkonna vajadus.

Kodumajapidamiste päikeseenergia toodang, 2014–2019

Kodudes tarbitavast elektrist moodustab päikeseenergia veel imeväikese osa

Kuus aastat tagasi tootsid kodumajapidamised enda tarbitavast elektrist vaid 0,06% päikeseenergiast, möödunud aastal juba ligikaudu 1%. Kui sama kasv jätkuks, siis hinnanguliselt suudaksid kodumajapidamised 2024. aastaks päikeseenergiast toota ligi 7% kodude elektrivajadusest.

Päikeseenergiat tootvad kodumajapidamised müüvad elektrivõrku ligikaudu poole toodetud päikeseenergiast. Kui 2014. aastal müüsid kodumajapidamised võrku 2,8 TJ päikeseenergiat, siis 2019. aastal juba 35 TJ.

Kodumajapidamiste elektrienergia tarbimine, 2014–2019

Näeme üha kasvavat päikeseenergia kasutust ja keskkonnast hoolimist nii kodumajapidamistes kui ka ettevõtetes. Kasvanud on ka kodude arv, kes päikeseenergiat toodavad. Kuus aastat tagasi investeeris päikesepaneelidesse ligi 200 kodumajapidamist, sel aastal aga läheneb see arv 2000.

Inimesed on aina keskkonnateadlikumad ja huvitatud päikeseenergia kasutamisest, millele on aidanud kaasa ka erinevad riigipoolsed toetusprogrammid.

Kodumajapidamistesse päikesepaneelide paigaldamisega panustame puhtamasse ja rohelisemasse energiasse, vähendades fossiilkütustest toodetud elektrienergiat.  Seega aitab päikeseenergia kasutamine vähendada õhureostust ja muid fossiilkütuste kasutamisega kaasnevaid keskkonnaprobleeme.

Andmed pärinevad järgmistest energia- ja keskkonnastatistika ning sotsiaalelu statistikatöödest: „Energiabilanss kütuse või energia liigi järgi, teradžauli (Eurostati metoodika)“, „Füüsilise energiavoo pakkumine ja kasutamine“, „Leibkonnad“. Samuti on kasutatud AS-i Elering suurandmeid.

Vaata ka keskkonna valdkonnalehte ning energia ja transport valdkonnalehte.

Foto: Shutterstock