Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu) 2021

Statistikatöö nimetus
Kaubandusettevõtete majandusnäitajad (kuu)
Statistikatöö kood
21601
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet mootorsõidukite müügi ja remondi ettevõtete ning jaekaubandusettevõtete müügitulu kohta. Andmeid kasutatakse majanduse kiirhinnangute tegemisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/2152, 27. november 2019, mis käsitleb Euroopa ettevõtlusstatistikat ja millega tunnistatakse kehtetuks kümme ettevõtlusstatistika valdkonna õigusakti (EMPs kohaldatav tekst).
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021