Kultuuris osalemise uuring 2021

Statistikatöö nimetus
Kultuuris osalemise uuring
Statistikatöö kood
40422
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet elanike kultuuris osalemise harjumuste, kultuuriharrastuste ning nendega seotud sotsiaalsete aspektide kohta.
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
ÜRO Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon (UNESCO), Euroopa Komisjon
Korduvus
2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 2021