Täiskasvanute koolitus (ettevõtted) 2021

Statistikatöö nimetus
Täiskasvanute koolitus (ettevõtted)
Statistikatöö kood
40305
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet ettevõtete koolituspoliitika kohta: kas ettevõte pakub töötajatele koolitust, keda koolitatakse, kuidas koolitatakse, kui suur on koolituseelarve, kuidas koolitustulemusi hinnatakse, kust saadakse infot koolituste kohta jms.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1552/2005, 7. september 2005, ettevõtetes korraldatavat kutseõpet käsitleva statistika kohta (EMPs kohaldatav tekst), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 452/2008, 23. aprill 2008, milles käsitletakse statistika koostamist ja arendamist hariduse ja elukestva õppe valdkonnas (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2015, 2016, 2017, 2020, 2021