Valitsemissektori rahandus 2013

Statistikatöö nimetus
Valitsemissektori rahandus
Statistikatöö kood
21303
Eesmärk
Anda teavet valitsemis- ja avaliku sektori tulude ja kulude, eelarve üle- või puudujäägi ning võlatasemete kohta ning koostada sisendeid rahvamajanduse arvepidamise näitajate arvestamiseks
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Keskpank (ECB)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021