Intrastati küsimustiku muudatused 2023

Statistiline lävi

Aastal 2023 on kauba lähetamise käibe statistiline lävi ehk piir, mille ületamise korral tuleb Intrastati andmed esitada, 270 000 eurot (2022. aastal 200 000 eurot). See tähendab, et 2023. aastal peavad kauba lähetamise kohta andmeid esitama ettevõtted, kelle kaupade Euroopa Liitu lähetamise käive oli 2022. aastal suurem kui 270 000 eurot. Samuti tekib andmete esitamise kohustus ettevõtetel, kelle vastav käive ületab statistilise läve 2023. aasta jooksul. Kaupade saabumise käibe statistiline lävi on 400 000 eurot (2022. aastal  oli sama).

Tehingupartneri käibemaksukohustuslase number

Möödunud aasta andmetest alates tuleb Intrastati kauba lähetuse küsimustikku kirja panna ka tehingupartneri käibemaksukohustuslase number koos liikmesriigi tunnusega. See on kohustuslik väli, kus tuleb märkida teises liikmesriigis kauba saaja (mitte ostja) kehtiv käibemaksukohustuslase number (KMKR) koos riigi tunnusega. Kui ei teata konkreetset kauba saajat, tuleb alates 2023. aastast kasutada järgmisi erijuhtumeid.

  • Kui partner on füüsiline isik (kodanik), tuleb märkida kood QN999999999999 (varem QV999999999999).
  • Kui partner ei ole käibemaksukohustuslane, tuleb märkida kood QT999999999999 (varem QV999999999999).
  • Kui tehingupartneri käibemaksukohustuslase numbrit ei tea ja seda ei saa kindlaks teha, tuleb samuti sisestada kood QV999999999999 (mis ei ole muutunud).

Klassifikaatorite muudatused

2023. aasta küsimustikku tuleb märkida kaubakoodid 2023. aasta kombineeritud nomenklatuuri järgi. Uute ja kehtivuse kaotanud kaubakoodide ülevaate ning kaubakoodide seosetabeli leiab dokumendist „Muudatused kombineeritud nomenklatuuris 2023. aastal“. Kombineeritud nomenklatuuris on 45 muudatust: kustutatud on 23 ja lisatud 42 koodi.