Statistika andmebaasi uuendus

Rahvastik - Rahvastikusündmused - Sünnid

Elussündinud, sünnituste arv ja mitmikesünnitused, 2022