Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Avalik-õigusliku ülikooli hariduskulutused 2021. aasta

Küsimustiku kood: 13012022

Statistikatöö kood

40308

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad