Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Ekspordihind 2022. kuu

Küsimustiku kood: 10632022

Statistikatöö kood

20403

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad