Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12062022

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 14.76 KB