Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12062022

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad