Eksport (kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates) 2023. kuu

Küsimustiku kood: 12062023

Statistikatöö kood

22303

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.12 KB