Ettevõtete innovatsiooniuuring 2022. aasta

Küsimustiku kood: 12932023

Statistikatöö kood

21702

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad