Kaubavedu teedel 2022. nädal

Küsimustiku kood: 11362022

Küsimustikuga „Kaubavedu teedel“ uuritav statistiline üksus on kaubaveoauto. 
Valikusse sattunud kaubaveoauto andmed esitatakse kord aastas ühe kindla vaatlusnädala kohta.

Sisenedes elektroonilisse keskkonda eSTAT näete, millise kaubaveoauto andmed millise nädala kohta on vaja näidatud esitamistähtajal esitada.
Valimisse kuuluv(ad) sõiduk(id) vastaval vaatlusnädalal on kuvatud ka rubriigis Andmete esitamise kohustus/Märkused: https://www.stat.ee/et/esita-andmeid/andmete-esitamise-kohustus.

Statistikatöö kood

22003

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad