Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Palk ja tööjõud 2022. kuu

Küsimustiku kood: 14622022

Statistikatöö kood

21106

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad