Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Seemned 2024. kuu

Küsimustiku kood: 12612024

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2024

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.92 KB