Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Väetised ja taimekaitsevahendid 2024. kuu

Küsimustiku kood: 12632024

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2024

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 18.55 KB