Põllumajandusliku tootmisvahendi hind. Veterinaarkaubad 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12622022

Statistikatöö kood

20405

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 14.89 KB