Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2022. kuu

Küsimustiku kood: 12802022

Statistikatöö kood

20406

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.30 KB