Põllumajandussaaduste tootjahind. Puuvili ja lilled 2023. kuu

Küsimustiku kood: 12802023

Statistikatöö kood

20406

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 10.92 KB