Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Raudteeveod 2021. aasta

Küsimustiku kood: 11482022

Statistikatöö kood

22015

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad