Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Sõidukite arvelevõtmine 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11432022

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad