Sõidukite arvelevõtmine 2022. kuu

Küsimustiku kood: 11432022

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 13.02 KB