Sõidukite arvelevõtmine 2023. kuu

Küsimustiku kood: 11432023

Statistikatöö kood

22027

Küsimustiku aasta

2023

Küsimustiku tähtajad

Küsimustik ja juhendid

Küsimustik tutvumiseks PDF, 10.55 KB