Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Teadus- ja arendustegevus (ettevõttes) 2021. aasta

Küsimustiku kood: 11342022

Statistikatöö kood

21701

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad