Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Tööandja kulutused töötajatele 2020. aasta

Küsimustiku kood: 10902021

Statistikatöö kood

21103

Küsimustiku aasta

2021

Küsimustiku tähtajad

Statistikatöö

Tööandja kulutused töötajatele 2021