Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Turustatud taimekaitsevahendid 2021. aasta

Küsimustiku kood: 14222022

Statistikatöö kood

10503

Küsimustiku aasta

2022

Küsimustiku tähtajad