Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Absoluutne vaesus 2015

Statistikatöö nimetus
Absoluutne vaesus
Statistikatöö kood
40017
Eesmärk
Anda ülevaade Eesti elanike eluolust absoluutse vaesuse näitajate kaudu
Statistikatöö alus
Riigisisene tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!