Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele 2021

Statistikatöö nimetus
Andmeedastus rahvusvahelistele organisatsioonidele
Statistikatöö kood
50018
Eesmärk
Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, UNESCO jt), millega Eesti on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks. Seetõttu saadetakse statistikaametile regulaarselt küsimustikke eri valdkondi puudutava riikliku statistika saamiseks. Riikide võrdlus avaldatakse rahvusvaheliste organisatsioonide andmebaasides, interaktiivsetes rakendustes, väljaannetes, aruannetes jm. Statistikatöö koondab enda alla eri valdkondade statistikat sisaldavate küsimustike täitmise ja edastamise. Suur osa edastatavatest andmetest on avaldatud statistika andmebaasis.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021