Ekspordihinnaindeks 2021

Statistikatöö nimetus
Ekspordihinnaindeks
Statistikatöö kood
20403
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet eksporditud kaupade hindade muutumise kohta ajas, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvat.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021