Ettevõtete finantsnäitajad 2021

Statistikatöö nimetus
Ettevõtete finantsnäitajad
Statistikatöö kood
20318
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet ettevõtete finantstegevuse näitajate kohta majanduse seisundi hindamiseks ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvutamiseks.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021