Rahvaloendusega kogutud elamistingimuste andmete avaldamiseni on jäänud

Euroopa sotsiaaluuring 2020

Statistikatöö nimetus
Euroopa sotsiaaluuring
Statistikatöö kood
40022
Eesmärk
ESS on rahvusvaheline teaduslik võrdleva sotsiaaluurimuse metodoloogia alusel Euroopas tehtav uuring. Uuringu peaeesmärgid on: a) seletada institutsioonide, hoiakute, uskumuste ja inimeste käitumise vahelisi seoseid ning nende muutumist Euroopa riikides ning sotsiaalsetes rühmades; b) arendada kõrgekvaliteedilist sotsiaalteaduste võrdlevat uurimismetodoloogiat ja rahvusvahelist koostööd sotsiaalteaduste valdkonnas; ja c) töötada välja sotsiaalindikaatorite kogum, mis mõõdab Euroopa riikide elanike heaolu.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2018, 2019, 2020, 2021