Innovatsioon 2015

Statistikatöö nimetus
Innovatsioon
Statistikatöö kood
21702
Eesmärk
Anda teavet ettevõtete innovaatilisest tegevusest
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1608/2003/EÜ, 22. juuli 2003, teadust ja tehnoloogiat käsitleva ühenduse statistika koostamise ja arendamise kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
OECD (Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon), Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020