Rahva ja eluruumide e-loenduse lõpuni on jäänud

Kaubandusettevõtete kvartali majandusnäitajad 2015

Statistikatöö nimetus
Kaubandusettevõtete kvartali majandusnäitajad
Statistikatöö kood
21602
Eesmärk
Anda ülevaade kaubandusettevõtete majandusnäitajatest. Avaldatakse kaubandusettevõtete kaupade hulgimüük ja kaupade jaemüük ning tulud, kulud, kaubanduslik marginaal ja kaubavarude müügiaeg tegevusala järgi. Andmeid kasutatakse majanduse kiirhinnangute tegemisel.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015

Kõik loevad! Osale suurel Eesti rahva e-loendusel 28.12–22.01. Alusta siin!