Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine 2014

Statistikatöö nimetus
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamine
Statistikatöö kood
10101
Eesmärk
Keskkonnakaitsekulutuste arvepidamise uuring näitab, kui palju on investeeritud keskkonnakaitselise tehnika ja rajatiste rekonstrueerimisse ja soetamisse ning kui palju on kulutatud nende tööshoidmisele. Samuti hõlmavad keskkonnakaitsekulutused saastetasusid ja makseid keskkonnateenuste eest. Uuring annab võimaluse hinnata, kui palju ettevõtted panustavad keskkonnakaitsele ning kui suur on nende tegevuse keskkonnakaitseline osa.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021