Rahva ja eluruumide loenduse alguseni on jäänud

Leibkonna eelarve uuring 2020

Statistikatöö nimetus
Leibkonna eelarve uuring
Statistikatöö kood
40203
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet leibkondade igapäevaste kulutuste ja tarbimise kohta. Uuring võimaldab teada saada, millised on Eesti leibkondade kulutused ja eelarve. Uuring võetakse tihti aluseks, et analüüsida tarbimiskulutusi ja jälgida eestimaalaste kulutuste trende.
Statistikatöö alus
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Puuduvad
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021