Metsavaru 2013

Statistikatöö nimetus
Metsavaru
Statistikatöö kood
10304
Eesmärk
Anda teavet metsavaru, metsamaa pindala ja puistute olukorra kohta
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Eurostat (Euroopa Liidu statistikaamet)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019