Metsavaru 2014

Statistikatöö nimetus
Metsavaru
Statistikatöö kood
10304
Eesmärk
Anda teavet metsavaru, sh metsamaa, kohta, hukkunud ja kahjustatud puistute pindala kohta. Statistikatöö on oluline näitamaks Eestis levinud, kuid mujal Euroopas järjest tähtsust kaotava koosluse seisundi kirjeldamiseks.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019