Metsavaru 2015

Statistikatöö nimetus
Metsavaru
Statistikatöö kood
10304
Eesmärk
Anda ülevaade Eesti metsavaru (sh metsamaa ning territooriumi metsasuse) ja hukkunud ning kahjustatud puistute pindala kohta
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019