Metsavaru 2016

Statistikatöö nimetus
Metsavaru
Statistikatöö kood
10304
Eesmärk
Anda ülevaade Eesti metsavaru (sh metsamaa ning territooriumi metsasuse) ja hukkunud ning kahjustatud puistute pindala kohta
Statistikatöö alus
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019