Metsavaru 2018

Statistikatöö nimetus
Metsavaru
Statistikatöö kood
10304
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda ülevaade Eesti metsavaru (sh metsamaa ning territooriumi metsasuse), hukkunud ja kahjustatud puistute pindala kohta. Peale selle annab statistikatöö teavet biomassi ja seotud süsiniku koguse kohta metsamaal puuliigi kaupa.
Statistikatöö alus
EL õigusaktil põhineva statistikatööga seotud vajadus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat), Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019