Pensionide satelliitkonto 2021

Statistikatöö nimetus
Pensionide satelliitkonto
Statistikatöö kood
21305
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda infot sotsiaalkindlustusskeemidesse kogunenud pensioniõiguste kohta.
Statistikatöö alus
EL õigusakt
Otsekohalduv õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 549/2013, 21. mai 2013, Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta (EMPs kohaldatav tekst)
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Keskpank (ECB), Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021