Põllumajandussaaduste arvepidamine 2021

Statistikatöö nimetus
Põllumajandussaaduste arvepidamine
Statistikatöö kood
21213
Eesmärk
Teravilja ja õliseemnete ressursi ja kasutamise andmeid kasutatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorralduses. Maaeluministeerium kasutab põllumajandussaaduste arvepidamise andmeid riigi isevarustatuse taseme arvutamisel, mis on toidujulgeoleku seisukohalt oluline näitaja. Tarbimise andmed annavad ülevaate riigi vajadustest ja tarbimise trendidest. Samuti kasutab maaeluministeerium neid andmeid arengukavade koostamisel (sh mõõdikutes ja indikaatorites) ning analüüside tegemisel. Andmed on sisendiks ka materjalivoo arvepidamisele.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
Euroopa Liidu statistikaamet (Eurostat)
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021