Raamatukogu 2021

Statistikatöö nimetus
Raamatukogu
Statistikatöö kood
40410
Eesmärk
Statistikatöö eesmärk on anda teavet rahvaraamatukogude, eriala- ja teadusraamatukogude ning kooliraamatukogude fondi suuruse, lugejate, laenutuste, töötajate ja majandusnäitajate kohta.
Statistikatöö alus
Rahvusvaheline tellimus
Otsekohalduv õigusakt
Puudub
Rahvusvahelised organisatsioonid
UNESCO 2009 kultuuristatistika raamistik
Korduvus
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021